علم بیومیمتیک معنی موضوعات بیومیمتیک مقاله معماری بیونیک
27
شهریور

بیومیمتیک الهامی از طبیعت

شاید نام بیومیمتیک در معماری به گوشتان خورده باشد، به راستی معماری بیومیمتیک چیست؟ علم طراحی با الهام گرفتن از طبیعت است. این علم با توجه به فعالیت ها و ساختارهای زیستی زنده دست به طراحی و فناوری های جدید زده است. به عنوان مثال: طراحی هواپیماها براساس بال پرندگان شکل گرفته است یا ساختن زیردریایی ها با توجه به دلفین ها می باشد. بیومیمتیک در معماری رویکردی علمی است که هدف آن طراحی پایدار است. امروزه این رشته جذابیت بیشتری برای انسان ها داشته و مورد استقبال قرار گرفته است. به طور ساده تر این علم را اینگونه بیان می کنند، مربی و معلم ما طبیعت است و ما از آن الگوبرداری می کنیم تا به تمام پرسش های خود پاسخ دهیم. بیومیمتیک در ایران هنوز به طور گسترده شناخته نشده است و با پیشرفت علم جهان را متحول می کند.

تاریخچه بیومیمتیک

اواسط قرن بیستم میلادی، مهندسی سوئیسی جورج دمسترال همراه سگ خود به شکار رفته بود و زمانی که از آن بازمی گشتند. دانه نوعی گیاه به لباس ها و سگش چسبیده بود. پس از بررسی های دقیق تر دید که این دانه دارای قلاب هایی است که با حلقه می تواند به هر چیزی گیر کند. پس از هفت سال مطالعه او بست های قلاب حلقه را اختراع کرد و ولکرو نام آن گذاشت. همچنین ایده و الهام از طبیعت به اختراع جورج دمسترال ختم می شد اما در واقع قبل تر از اختراع او ژنین بنیوس در کتاب خود آن را زیست تقلیدی نامیده است. این نویسنده در کتاب خود سه رویکرد علمی را معرفی می کند که این رویکردها ارتباطی مستقیم با خلاقیت بشر و نوآوری از طبیعت دارند. این سه رویکرد به شرح ذیل می باشد:

  • معماری بیومیمتیک
  • نمونه ای مجازی از طراحی بیومیمتیک
  • طبیعت به عنوان الگوها

طبیعت ابزاری در اندازه گیری

بیومیمتیک از یک نوع استاندارد زیست محیطی جهت قضاوت کردن پایداری در نوآوری های ما استفاده می کند. زیرا قطعا جهان امروز که جمعیت آن ۳.۸ میلیارد و تکامل های آن بسیار زیاد بوده است، دنیا آموخته است که چه چیزی کارایی و عملکرد بهتری دارد یا عمر و دوام آن به چه میزانی است؟ حتی با بررسی های انجام شده کیفیت آن را هم نیز می توان به دست آورد. استفاده از علم بیومیمتیک در ایران باعث می شود تا کشور پیشرفت بیشتری داشته باشد.

طبیعت به عنوان معلم

این زیست که به زیست تقلیدی معروف است برای ارزیابی و مشاهده طبیعت می باشد. همچنین سوالی که در ذهن ها می آید این است که معماری بیومیمتیک چیست؟ رویکردی علمی همراه چند رشته ای و هدفی که دارد طراحی پایدار در معماری است. ضمن به اینکه فراتر از استفاده آن از طبیعت به عنوان زیبایی شناسی است در اصل بکارگیری ساختارها و مطالعه می باشد که در هر محیط و گونه های طبیعی یافت می شود.

الگو بودن طبیعت

زیست تقلیدی غلمی جدید در خصوص مدل های و ساختارهای طبیعت است. همچنین دانش و علم جدیدی می باشد تا با استفاده از اشکال، ساختارها، سیستم ها و اشکال ها برای به دست آوردن راه حلی پایدار در جهت حل کردن مشکلات انسان ها تقلید و الگو برداری می کند.

با استفاده از این علم در معماری و فناوری ها می توان نوآوری های زیادی انجام پس با دقت های بیشتر در این زمینه با الهام گرفتن از طبیعت معماری های جذاب تر و زیباتری را انجام ضمن به اینکه استفاده از معماری پایدار و سبز مثل: روف گاردن، تراس سبز و… در ایران به طور گسترده مورد اهمیت قرار نمی گیرد اما با علم بیومیمتیک در ایران سبب می شود تا کشور جایگاه بهتری در دنیا داشته باشد.