پروژه ها

پروژه های نماهای ساختمانی


ویلا کوهساران

ویلا کوهساران

13 آگوست , 2021

هتل پنج ستاره پارمیدا

هتل پنج ستاره پارمیدا

11 آگوست , 2021

واحد مسکونی میثاق

واحد مسکونی میثاق

2 مارس , 2021

فست فود توکا

فست فود توکا

2 مارس , 2021

واحد مسکونی دکتر مظفری

واحد مسکونی دکتر مظفری

2 مارس , 2021

واحد مسکونی آقای رهنما

واحد مسکونی آقای رهنما

2 مارس , 2021

پروژه ویلایی شیرحصار

پروژه ویلایی شیرحصار

2 مارس , 2021

واحد مسکونی درویشی

واحد مسکونی درویشی

2 مارس , 2021

کترینگ میزبان

کترینگ میزبان

2 مارس , 2021

پروژه ویلایی شاهنامه

پروژه ویلایی شاهنامه

2 مارس , 2021

واحد مسکونی برک پور

واحد مسکونی برک پور

2 مارس , 2021

رستوران آبگینه

رستوران آبگینه

2 مارس , 2021

واحد مسکونی ارسین

واحد مسکونی ارسین

2 مارس , 2021

مسکونی دکتر اعلمی

مسکونی دکتر اعلمی

1 مارس , 2021

واحد مسکونی فرهنگ

واحد مسکونی فرهنگ

1 مارس , 2021

ساختمان اداری لادن

ساختمان اداری لادن

1 مارس , 2021

مسکونی آقای راد

مسکونی آقای راد

1 مارس , 2021

مسکونی فرخی

مسکونی فرخی

1 مارس , 2021

ولایی پرستو

ولایی پرستو

1 مارس , 2021

مسکونی شریف

مسکونی شریف

28 فوریه , 2021

مسکونی شریف وکیل آباد

مسکونی شریف وکیل آباد

27 فوریه , 2021

تجاری وکیل آباد

تجاری وکیل آباد

27 فوریه , 2021

مسکونی شریعتی

مسکونی شریعتی

26 فوریه , 2021

مبل شفا

مبل شفا

25 فوریه , 2021

مسکونی دکتر بهشتی

مسکونی دکتر بهشتی

24 فوریه , 2021

مسکونی بهورز

مسکونی بهورز

23 فوریه , 2021

مسکونی الوندی

مسکونی الوندی

22 فوریه , 2021

ویلایی چاهشک

ویلایی چاهشک

21 فوریه , 2021

کافی شاپ شبدیز

کافی شاپ شبدیز

20 فوریه , 2021

ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

19 فوریه , 2021

رستوران سراب

رستوران سراب

1 مارس , 2020

تالار میزبان

تالار میزبان

29 فوریه , 2020

مسکونی رحمت جو

مسکونی رحمت جو

28 فوریه , 2020

پروژه بیستون

پروژه بیستون

24 ژانویه , 2020