پروژه ها

پروژه های معماری سبز


فلاور باکس های آماده

فلاور باکس های آماده

20 سپتامبر , 2021

ویلا کوهساران

ویلا کوهساران

13 آگوست , 2021

پروژه ویلایی حصار گلستان طرقبه

پروژه ویلایی حصار گلستان طرقبه

11 آگوست , 2021

پروژه ویلایی گلبهار

پروژه ویلایی گلبهار

10 آگوست , 2021

هتل مهستان

هتل مهستان

9 آگوست , 2021

روف گاردن فلسطین

روف گاردن فلسطین

8 آگوست , 2021

آلاچیق و پرگولا

آلاچیق و پرگولا

7 آگوست , 2021

اجرای ترمو وود

اجرای ترمو وود

7 آگوست , 2021

تراس گاردن میعاد

تراس گاردن میعاد

7 آگوست , 2021

اجرای چوب ترمو کف

اجرای چوب ترمو کف

3 آگوست , 2021

روف گاردن کوهسنگی

روف گاردن کوهسنگی

4 ژوئن , 2021

هتل ۵ ستاره تبرک

هتل ۵ ستاره تبرک

4 ژوئن , 2021

پروژه ویلایی شیرحصار

پروژه ویلایی شیرحصار

2 مارس , 2021

هتل الماس

هتل الماس

28 فوریه , 2021

مسکونی هنرستان

مسکونی هنرستان

28 فوریه , 2021

پروژه ویلایی شاهنامه

پروژه ویلایی شاهنامه

28 فوریه , 2021

هتل بنیان

هتل بنیان

28 فوریه , 2021

گرین وال درویشی

گرین وال درویشی

28 فوریه , 2021

روف گاردن فرهنگ

روف گاردن فرهنگ

28 فوریه , 2021

روف گاردن دکتر اعلمی

روف گاردن دکتر اعلمی

27 فوریه , 2021

روف گاردن آبگینه

روف گاردن آبگینه

26 فوریه , 2021

ویلایی خسروی

ویلایی خسروی

24 فوریه , 2021

روف گاردن هاشمیه

روف گاردن هاشمیه

23 فوریه , 2021

ویلایی پرستو

ویلایی پرستو

22 فوریه , 2021

شریف

شریف

21 فوریه , 2021

پارک توس

پارک توس

20 فوریه , 2021