خدمات

خدمات


گروه معماری نیما بلواسی در سالهای اخیر افتخار داشته در زمینه اعتلای معماری این مرز و بوم گام های موفقی بردارد و با اتکا به تجارب فنیمهندسی مدیریتی خود و و همچنین بهره گیری از استعدادهای خلاق و نیروهای توانمند و نوآور خدمات خود را در زمینه طراحی،مشاوره و اجرای پروژه های هتلی تجاری،مسکونی،اداری در انواع سبک ها و متدهای روز معماری ارائه دهد.

بدیهی است انتظارما همکاری خالصانه با اهالی فن و کارفرمایان معزز بوده و تمامی اعتبار و توان خود را دستمایه این کار قرار داده ایم.باشد که همراه شما و در کنارتان گام های موفقیت را بپیماییم.