سبک مینیمالیست برای اجرای موزه در کُره!

سبک مینیمالیست برای اجرای موزه در کُره!

24 ژانویه , 2021 دسته بندی: اخبار

موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری

موزه ای در کُره به طراحی معماران STL به سبک مینیمالیسم

به خبر معماری دیگر از سایت پروسه نمونه ای از موزه شهرسازی به تلاش و طراحی معماران STL است که در آن از سبک مینیمالیسم الگوبرداری شده است. معماری و طراحی شهری معماران STL، یک مفهوم طراحی برای موزه شهرسازی و معماری کره‌ای در Sejong، کره‌جنوبی را به وجود آورده‌است. رویکرد مینیمالیستی و فضای داخلی با خطوط تولید کننده خطی در داخل طرح اصلی مجتمع موزه ملی قرار دارند. هدف از این طرح، پرداختن به ایده اکولوژی انسان با کشف روش‌هایی برای تشدید رابطه بین انسان‌ها و محیط‌های طبیعی، اجتماعی است.

در دنیایی که به طور فزاینده‌ای از طبیعت جدا شده‌است و اغلب طراحی ها برای تشخیص شرایط بزرگ‌تر مشکلات اجتماعی، بحران آب و هوا و همه‌گیر شدن جهانی ساخته شده‌است. همانطور که STL می‌گوید: ” این نشان‌دهنده زمان بسیار مهمی است که در آن ساختمان‌های ما می‌توانند عوامل فعال باشند تا به ما در تجدید نظر در رابطه با طبیعت، محیط ساخته‌شده و یکدیگر کمک کنند.”

پیشنهاد موزه برای شهرسازی و معماری کره‌ای جدید به منظور تقویت روابط بین بازدیدکنندگان و محیط‌های طبیعی، اجتماعی و ساخته‌شده که بخشی از موزه هستند، می باشد. تیم طراحی پیشنهاد KMUA را برای ایجاد گفتگویی بین این محیط‌ها انجام داد و آن را به عمد تشخیص داد که در آن معماری به کجا منتهی می‌شود و چشم‌انداز شروع شده با محو کردن خطوط داخلی و خارجی برای تضمین تداوم دیداری و فیزیکی موزه در نظر گرفته شده است.

با دیدن از نمونه پروژه های انجام شده به وسیله شرکت معماری پروسه می توانید به وضوح ببینید هم نمای ساختمان و هم طراحی داخلی که توسط معماران و طراحان برجسته تیم متخصص معماری می باشد، به سبک های مختلف انجام شده است.

موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت اخبار معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری
موزه به سبک مینیمالیست
موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت اخبار معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری
موزه به سبک مینیمالیست
موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت اخبار معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری
موزه شهرسازی در کره
موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت اخبار معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری
موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت اخبار معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری
موزه به سبک مینیمالیست | اخبار معماری | سایت اخبار معماری پروسه | اخبار معماری روز دنیا | اخبار معماری جهان | اخبار معماری ایران | اخبار معماری روز | تازه های معماری | آخرین های معماری
سایت اخبار معماری پروسه