شناخت معماری بیونیک

شناخت معماری بیونیک

18 ژانویه , 2021 دسته بندی: مقالات

معماری بیونیک | انواع معماری | اثار معماری | تحلیل معماری | معماری در ایران | هتل معماری بیونیک

تعریف واژه بیونیک

در ابتدا بهتر است بدانیم واژه بیونیک از کجا آمده است که از ترکیب شدن دو لغت بیولوژی و تکنیک گرفته شده است که به معنای زیستار شناختی یا به کارگیری اندام های ساختگی طبیعت که در زبان فارسی به زیست فنی شناخته شده است. در واقع بیونیک را علم سیستم هایی می نامند که شالوده و پایه تمامی سیستم های زنده است، می گویند.

معماری بیونیک

برای زندگی بشریت از ابتدا تاکنون برای ادامه حیات لازم بوده است که از دل طبیعت مواد ناشناخته به کار گرفته شود به همین دلیل لازم است تا ارتباطی بین سیستم های ماشینی و سیستم های زنده برقرار شود و روح بخشیدن به ساختمان ها از جمله تمایلات معماری بیونیک می باشد.

براساس معماری بیونیک به این شکل عمل می کنند که با قدرت سازه برای زنده نمایی و به واسطه خطوط مستقیم یا منحنی خالص و القاء آهسته به تمامیت سازه دست پیدا می کنند و از مهمترین موارد برای این نوع سبک این است که ساختمان به نوعی زنده بودن خود را نشان دهد.

انسان ها از گذشته تا به این زمان الگوی خود را از محیط زیست و اطراف آن گرفته است و برای نمونه می توان به:

 • دلفین ها
 • عنکبوت ها
 • زنبورها
 • موریانه ها
 • خفاش ها

اشاره کرد که امروزه بیونیک یا علم بررسی نظام حیاتی جانداران امروز، به عنوان یکی از سه علم برتر جهان به نام IT, NAno, Bionic معرفی شده است که در اصل یکی از عوامل مهم در طبیعت می باشد و انسان ها برای ساخت بناهای خود از آنها استفاده می کنند و می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • انرژی
 • آراستن
 • ساختار
 • پوسته یا جلد

طراحی به سبک بیونیک دارای اصول زیراست:

 • انتخاب موجود زنده
 • شناسایی خصوصیات زیستی
 • محیط زندگی
 • عکس العمل ها
 • خصوصیات فیزیکی
 • روابط سیستماتیک
 • شناسایی خصوصیات معماری
ساخت بناها بر اساس معماری به سبک بیونیک

با استفاده از مواد شکننده و ناپایدار معماری بیونیک را پیاده سازی می کنند که در داخل یک حفره طبیعی یا در زمین و صخره می باشد که یکی از مکان های طبیعی، غارها می باشند. به عنوان نمونه می توان از غار عصر باستان مقبره کاتوکومب رم و ناپل و مقبره های لبنان را نام برد. همچنین کلیساهایی که در ارمنستان وجود دارند و غارهای بسیار بزرگ در گورمه ترکیه و ماترا در جنوب ایتالیا از دیگر نمونه های این سبک می باشند و ساخت هواپیماهای تیز پرواز که الگو گرفته شده از بال پرستو می باشد از جمله معماری بیونیک می باشد.

انواع سبک های متفاوتی که در معماری وجود دارد مانند: معماری مدرن، معماری مینیمالیسم و … که هریک دنیای متفاوتی را در درون خود دارند و برای خلق آثار و طراحی ساختمان ها به سبک های متفاوت بسیار به کار می آیند.

با تیم معماری پروسه و انواع نمونه پروژه های این تیم خلاق و حرفه ای می توانید سبک های بسیار جذاب و زیبایی را مشاهده کنید که به وسیله افراد متخصص این تیم اجرا و پیاده سازی شده است.

معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
تحلیل معماری بیونیک
معماری بیونیک | انواع معماری بیونیک | اثار معماری بیونیک | تحلیل معماری بیونیک | معماری بیونیک در ایران | هتل معماری بیونیک
اثار معماری بیونیک